18 maj 2017

Gernandt & Danielsson biträder vid Qliro Group AB (publ)s obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Qliro Group AB (publ)s emission av företagsobligationer till ett värde om SEK 250 000 000. Obligationerna emitteras inom ett rambelopp om SEK 500 000 000. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna vid Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas inom den löpande verksamheten och främst inom segmentet Qliro Financial Services.

Qliro Group är en ledande e-handelskoncern i Norden och Qliro Group AB (publ)s aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Mid-caplista.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare ABG Sundal Collier med ett team bestående av partner Mikael Borg och associates Maria Klaesson och Katarina Odelberg.

Skriv ut