7 maj 2021

Gernandt & Danielsson biträder vid Seamless Distribution Systems AB:s (publ) emission av obligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Seamless Distribution Systems AB:s (publ) (”SDS”) emission av obligationer om 200 miljoner kronor inom ett rambelopp om totalt 300 miljoner kronor. Emissionslikviden kommer att finansiera SDS förvärv av ett belgiskt mjukvarubolag, refinansiering av befintlig skuld samt allmänna företagsändamål. Bolaget avser att ansöka om upptagande av obligationerna till handel på Nasdaq Stockholm.

SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer.

Gernandt & Danielsson biträder med ett team bestående av partner Mikael Borg samt senior associates Mikael Bolling och Johan Malmsten. Pareto Securities är finansiell rådgivare åt SDS i samband med obligationsemissionen.

Skriv ut