13 februari 2015

Gernandt & Danielsson biträder vid Serendipity Innovations erbjudande av preferensaktier och notering på Nasdaq First North Premier

Gernandt & Danielsson biträder vid Serendipity Innovations erbjudande av preferensaktier uppgående till maximalt 100 miljoner kronor, med möjlighet för styrelsen att utöka erbjudandet med ytterligare 75 miljoner kronor. Preferensaktierna beräknas upptas till handel på Nasdaq First North Premier den 4 mars 2015.

Serendipity Innovations AB (publ) offentliggjorde den 11 februari 2015 ett erbjudande att teckna preferensaktier i bolaget. Erbjudandet riktar sig till institutionella investerare och till allmänheten i Sverige och uppgår till maximalt 100 miljoner kronor, med möjlighet för styrelsen att utöka erbjudandet med ytterligare 75 miljoner kronor. Preferensaktierna beräknas upptas till handel på Nasdaq First North Premier den 4 mars 2015.
Serendipity är ett teknologi- och entreprenörshus med specialistkompetens inom innovationsprocesser och tekniska tjänster. Serendipity har på sista tiden växt framförallt inom affärsområdet Technnical Services genom förvärv av S:t Eriks Hiss, KM Hiss & Portservice och ManKan Hiss, som tillhandahåller installations-, underhålls- och moderniseringstjänster för hissar samt genom förvärvet av EuroTech Sire System med inriktning på tjänster inom avbrottsfri elförsörjning.
Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget i samband med erbjudandet och noteringen med ett team bestående av partner Mikael Borg, senior associate Gustav Skogö samt associates Oscar Anderson och Helén Landenberg.

Skriv ut