4 juni 2018

Gernandt & Danielsson biträder vid Serneke Group AB (publ):s obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Serneke Group AB (publ):s emission av företagsobligationer till ett värde om SEK 700 000 000 inom ett rambelopp om SEK 1,000,000,000. Emissionslikviden kommer att användas för full återlösen av bolagets befintliga obligationslån 2016/2019 samt inom den löpande verksamheten inkluderat förvärv. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Bolaget är ett nytänkande och expansivt entreprenadföretag verksamma inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning.


Gernandt & Danielsson biträder bolaget och dess finansiella rådgivare Carnegie och DNB med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Adrian Della Morte Pålstam samt Associate Maria Klaesson.

Skriv ut