23 september 2016

Gernandt & Danielsson biträder vid Serneke Groups emission av obligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Serneke Groups emission av företagsobligationer till ett värde av 300 miljoner kronor.

Serneke Group AB (publ) har beslutat att emittera företagsobligationer till ett värde av 300 miljoner kronor. Obligationerna emitteras inom ett rambelopp av 500 miljoner kronor och emissionslikviden kommer att användas till allmänna bolagsändamål inklusive förvärv. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna på Nasdaq Stockholm.

Serneke-koncernen är verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning.

Gernandt & Danielsson har biträtt Carnegie Investment Bank AB (publ) (sole bookrunner och issuing agent) med ett team bestående av Partner Mikael Borg och Associates Helén Landenberg och Evelina Lund.

Skriv ut