6 december 2019

Gernandt & Danielsson biträder vid Sinch AB:s emission av företagsobligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Sinch AB:s (publ) ("Sinch") emission av företagsobligationer till ett initialt värde om 750 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1,5 miljarder kronor med en löptid på 5 år. Emissionslikviden kommer användas för allmänna bolagsändamål inklusive, men ej begränsat till, förvärv och kapitalutgifter. Sinch avser att ansöka om upptagande av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Sinch grundades 2008 och utvecklar digitala verktyg för personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinchs molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video och flera av världens största företag använder Sinchs tekniska plattform för att kommunicera med sina kunder. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige och har närvaro i mer än 30 länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt Sinch med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Mikael Bolling och Associate Camilla Hedner.

Skriv ut