2 juni 2014

Gernandt & Danielsson biträder vid Solør Bioenergi Gruppens obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Solør Bioenergi Gruppens emission av obligationer till ett värde av 950 miljoner SEK.

Det svenska bolaget BE Bioenergy Group AB, som tillhör den norska Solør Bioenergi Gruppen, har emitterat obligationer till ett värde av 950 miljoner SEK i syfte att förvärva VASS-portföljen från E.ON bestående av 28 energianläggningar för fjärrvärme i Sverige. Solør Bioenergi Gruppen är en marknadsledande aktör inom områdena förnyelsebar- och bioenergi. Emissionen var en private placement riktad till utvalda svenska, norska och internationella investerare och är säkerställd genom panter över vissa av gruppens tillgångar. Obligationslånet kommer sedermera att noteras vid NASDAQ OMX Stockholm. 

Gernandt & Danielsson har biträtt Pareto Securities AS och Pareto Securities AB med ett team bestående av Partner Mikael Borg som biträtts av Partner Candra Torebring, Senior Associate Sofie Viktorsson och Associate Helén Landenberg.

Skriv ut