3 maj 2016

Gernandt & Danielsson biträder vid SSM Holdings obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid SSM Holdings emission av företagsobligationer till ett värde om SEK 400 000 000

Emissionslikviden kommer att användas för refinansiering av bolagets utestående obligationslån samt för generella verksamhetsändamål. Obligationerna emitteras inom ett rambelopp om SEK 700 000 000. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna vid Nasdaq Stockholm.

SSM arbetar med projektutveckling och nyproduktion av bostäder i Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare ABG Sundal Collier med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Associate Maria Klaesson och Associate Helén Landenberg.

Skriv ut