5 maj 2021

Gernandt & Danielsson biträder vid Storskogens emission av företagsobligationer om 3 miljarder kronor

Gernandt & Danielsson biträder vid Storskogen Group AB (publ):s (”Storskogen”) emission av företagsobligationer med ett initialt belopp om 3 miljarder kronor inom ett totalt rambelopp om 4 miljarder kronor. Emissionslikviden kommer att användas till generella bolagsändamål inklusive förvärv och företagsinvesteringar. Transaktionen är en av de största emissionerna som har genomförts av en förstagångsemittent i Norden.

Storskogen är ett investmentbolag som har som affärsidé att förvärva och driva välskötta och lönsamma företag med ledande positioner på sina respektive marknader.

Gernandt & Danielsson biträder med ett team bestående av partner Mikael Borg, counsel Adrian Della Morte Pålstam samt associates Jonathan Antonsson och Mathilda Wallén. Därutöver har ett banksyndikat bestående av Carnegie Investment Bank, Danske Bank, Nordea och Swedbank agerat finansiella rådgivare åt Storskogen.

Skriv ut