25 maj 2016

Gernandt & Danielsson biträder vid Strömmas obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Strömmas emission av företagsobligationer till ett värde av 300 miljoner kronor

Strömma Turism & Sjöfart AB (publ) har beslutat att emittera företagsobligationer till ett värde av 300 miljoner kronor genom en private placement. Obligationerna emitteras inom ett rambelopp om 400 miljoner kronor. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna vid Nasdaq Stockholm.

 

Strömma är verksamt i turistnäringen och är marknadsledande inom segmentet sightseeing i de nordiska länderna.

 

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Carnegie Investment Bank AB (publ) med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Adrian Della Morte Pålstam och Associate Philip Rämsell.

 

Skriv ut