17 februari 2016

Gernandt & Danielsson biträder vid Studsviks obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Studsviks emission av företagsobligationer till ett värde av 300 miljoner kronor 

Det noterade kärnteknikföretaget Studsvik AB (publ) har beslutat att emittera företagsobligationer till ett värde av 300 miljoner kronor. Obligationerna emitteras inom ett rambelopp om 350 miljoner kronor. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna vid Nasdaq Stockholm.

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med tjänster inom avfallshantering, konsulttjänster samt bränsle- och materialteknik. Företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Swedbank AB (publ) med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Adrian Della Morte Pålstam och Associate Helén Landenberg.

Skriv ut