30 november 2018

Gernandt & Danielsson biträder vid Swedish Electromagnet Invest AB (publ):s emission av företagsobligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Swedish Electromagnet Invest AB (publ):s emission av företagsobligationer till ett initialt värde om totalt 350 miljoner kronor, som emitteras inom ett rambelopp om 500 miljoner kronor. Emissionslikviden kommer att användas till att förvärva bolaget Swedish Electromagnet Holding AB, till refinansiering av existerande skuld och till allmänna verksamhetsändamål inom koncernen. Emissionsdagen förväntas bli den 10 december 2018. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna på Frankfurt Stock Exchange Open Market samt, inom ett år från emissionsdagen, på företagsobligationslistan på Nasdaq Stockholm.

Swedish Electromagnet Invest AB (publ) är ett bolag som, direkt och indirekt, via dotterbolag, bedriver fabriksrörelse för tillverkning av elektriska tändapparater jämte därmed förenlig verksamhet.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare, Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ), med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Sofie Viktorsson, Senior Associate Maria Klaesson och Associate Sara Gannby.

Skriv ut