2 maj 2013

Gernandt & Danielsson biträder vid Tethys Oils notering på NASDAQ OMX Stockholm

Tethys Oil AB (publ):s ansökan om upptagande till handel på NASDAQ OMX Stockholm har godkänts och idag är den första dagen som aktien handlas på börsens Mid Cap segment.

Noteringen innebär att handeln i Tethys Oil-aktien flyttar från handelsplatsen NASDAQ OMX First North. Tethys Oil är ett energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Bolagets kärnområde är Oman, där Tethys Oil är en av landets till ytan största licensinnehavare, men bolaget har även tillgångar i Litauen, Frankrike och Sverige.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Pareto Öhman i noteringsprocessen med ett team som letts av delägaren Carl Westerberg och biträdande juristen Oscar Anderson.

Skriv ut