19 mars 2021

Gernandt & Danielsson biträder vid Titania Holdings emission företagsobligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Titania Holding AB (publ):s (”Titania”) emission av företagsobligationer med ett belopp om 400 miljoner kronor inom ett totalt rambelopp om 500 miljoner kronor. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Titanias verksamhet består i huvudsak av projektplanering, produktion och förvaltning av fastigheter i Stockholms län.

Gernandt & Danielsson biträder med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Mikael Bolling samt Associates Jonathan Antonsson och Mathilda Wallén. Därutöver har Arctic Securities och Danske Bank agerat finansiella rådgivare åt Titania.

Skriv ut