12 juni 2019

Gernandt & Danielsson biträder vid Toadman Interactives emission av företagsobligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Toadman Interactive AB:s (publ) emission av obligationer till ett initialt värde om totalt 120 miljoner kronor inom ett rambelopp om 500 miljoner kronor. Emissionslikviden kommer att användas för att finansiera kontantdelen av köpeskillingen för Petrol Advertising, Inc. och för allmänna företagsändamål. Toadman Interactive avser att notera obligationerna på Nasdaq First North Stockholm.

Toadman Interactive är en svensk spelutvecklingsstudio med säte i Stockholm, vars affärsidé är att utveckla spel för en växande konsumentmarknad för spelare på global basis. Fokus ligger främst på spel inom områdena actionbaserade rollspel, men kan också vara spel i relaterade områden. Toadman Interactives anställda har sedan starten 2013 varit involverade i utvecklingen av välkända PC- och konsoltitlar, samt mobila, inklusive Dead Island, Killing Floor och Warhammer: Vermintide. Toadman Interactives aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt Toadman Interactive och dess finansiella rådgivare, Carnegie Investment Bank AB (publ), med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Counsel Adrian Della Morte Pålstam och Associate Simon Wetterholm.

Skriv ut