15 februari 2019

Gernandt & Danielsson biträder vid Tobii AB:s (publ) emission av företagsobligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Tobii AB:s (publ) emission av företagsobligationer till ett initialt värde om totalt 300 miljoner kronor, som emitteras inom ett rambelopp om 600 miljoner kronor. Emissionslikviden kommer att användas till att ersätta nuvarande förvärvsfinansiering, samt till finansiering av framtida förvärv och för allmänna företagsändamål. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna på företagsobligationslistan på Nasdaq Stockholm.

Tobii AB (publ) är ett bolag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av eyetracking-produkter. Tobii AB:s (publ) aktier är noterade på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolagets finansiella rådgivare, Carnegie Investment Bank AB (publ), med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Maria Klaesson och Associate Simon Wetterholm och den legala rådgivaren Vinge har biträtt bolaget.

Skriv ut