17 februari 2020

Gernandt & Danielsson biträder vid Tobii AB:s (publ) emission av ytterligare företagsobligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Tobii AB:s (publ) emission av ytterligare säkerställda företagsobligationer till ett värde om totalt 150 miljoner kronor, som emitteras inom det befintliga rambeloppet om 600 miljoner kronor. Emissionslikviden kommer att användas till finansiering av framtida förvärv och för allmänna bolagsändamål. Bolaget har åtagit sig att utöka emissionslikviden för obligationerna som är noterade på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Tobii AB (publ) är ett bolag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av eyetracking-produkter. Tobii AB:s (publ) aktier är noterade på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolagets finansiella rådgivare, Carnegie Investment Bank AB (publ), med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Partner Sofie Viktorsson och Associate Camilla Hedner och Advokatfirman Vinge KB har biträtt bolaget.

Skriv ut