14 september 2016

Gernandt & Danielsson biträder vid Tobin Properties emission av ytterligare obligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Tobin Properties emission av ytterligare obligationer om en summa om 75 miljoner kronor. Obligationerna emitteras inom ett rambelopp om 500 miljoner kronor och den totala utestående volymen kommer efter emissionen att uppgå till 300 miljoner kronor. Bolaget har åtagit sig att notera de efterföljande obligationerna på Nasdaq First North Bond Market. Emissionslikviden kommer att användas till investeringar i projekt.

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag som förvärvar och utvecklar fastigheter främst i Stockholm och närförorter.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Pareto Securities AB och ABG Sundal Collier AB med ett team bestående av Partner Mikael Borg och Associate Maria Klaesson.

Skriv ut