23 juni 2016

Gernandt & Danielsson biträder vid Tobin Properties obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Tobin Properties emission av företagsobligationer till ett värde om SEK 225 000 000.

Emissionslikviden kommer att användas för investeringar i nya projekt och för inlösen av preferensaktier av serie A motsvarande en sammanlagd inlösenlikvid om SEK 110 000 000. Obligationerna emitteras inom ett rambelopp om SEK 500 000 000. Bolaget avser att notera obligationerna vid Nasdaq First North Bond Market inom 30 dagar från emissionsdagen.

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag som förvärvar och utvecklar fastigheter främst i Stockholm och närförorter.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Pareto Securities AB och ABG Sundal Collier AB med ett team bestående av Partner Mikael Borg och Associate Maria Klaesson.

Skriv ut