23 november 2017

Gernandt & Danielsson biträder vid Volati AB (publ):s obligationsemission och Akademibokhandeln Holding AB (publ):s återköpserbjudande av utestående obligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Volati AB (publ):s emission av företagsobligationer till ett initialt värde om totalt SEK 600 miljoner inom en ram om SEK 1 miljard. Bolaget avser att ansöka om notering av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer bland annat att användas till återköp av Akademibokhandeln Holding AB (publ):s befintliga utestående obligationslån och till allmänna verksamhetsändamål.

Gernandt & Danielsson har även biträtt vid Akademibokhandeln Holding AB (publ):s erbjudande till obligationsinnehavare avseende återköp av bolagets utestående obligationer. Det totala nominella beloppet av obligationer som mottagits i enlighet med återköpserbjudandet uppgår till SEK 192 miljoner.

Volati AB (publ) är ett bolag som fokuserar på att förvärva stabila bolag med beprövade affärsmodeller och starka marknadspositioner, verksamma inom olika branscher och marknader. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Sofie Viktorsson och Associates Maria Klaesson, Sara Gannby and Kelly Josefsson Waller.

Skriv ut