28 maj 2015

Gernandt & Danielsson biträder vid Volatis emission av preferensaktier och notering

Volati AB (publ) har idag genomfört en kapitalanskaffning om totalt cirka 850 miljoner kronor genom nyemission av preferensaktier som ska noteras på Nasdaq First North Premier. Första dag för handel med preferensaktierna beräknas till den 8 juni 2015.

Kapitalanskaffningen om cirka 850 miljoner kronor, består dels av en emission till allmänheten i Sverige och institutionella investerare om cirka 700 miljoner kronor och en riktad emission till bolagets huvudägare, Karl Perlhagen, om cirka 150 miljoner kronor. Det ursprungliga emissionserbjudandet till allmänheten och institutionella investerare var cirka 500 miljoner kronor, men styrelsen hade förbehållit sig rätten att utöka det erbjudandet med 200 miljoner kronor, vilket också skedde.
Nordea Bank AB (publ) har agerat sole manager och bookrunner och Avanza Bank AB har agerat retail selling agent och är certified adviser åt bolaget.
Gernandt & Danielsson har varit legal rådgivare i samband med kapitalanskaffningen och noteringen på Nasdaq First North Premier. Gernandt & Danielssons team har bestått av Partner Mikael Borg, Senior Associate Björn Svensson (finansiering), Senior Associate Corinne Ekman, Associate Gabriel Zsiga, Associate Helén Landenberg, Associate Erik Svärd och Associate Jeanette Jönsson.

Skriv ut