30 juni 2016

Gernandt & Danielsson biträder vid Vostok New Ventures Ltd:s obligationsemission

Vostok New Ventures Ltd har emitterat företagsobligationer till ett värde om 300 miljoner kronor. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna vid Nasdaq Stockholm.

Vostok New Ventures Ltd är ett investmentbolag med fokus på bolag med nätverkseffekter och har sina depåbevis noterade på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Pareto Securities AB med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Adrian Della Morte Pålstam och Associate Katarina Odelberg.

Skriv ut