14 juni 2018

Gernandt & Danielsson biträder vid Vostok New Ventures Ltd:s obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Vostok New Ventures Ltd:s emission av företagsobligationer till ett värde om 400 miljoner kronor inom en ram om 600 miljoner kronor. Emissionslikviden kommer att användas inom den löpande verksamheten. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential, med fokus på bolag med nätverkseffekter.

Gernandt & Danielsson biträder bolaget och dess finansiella rådgivare Pareto Securities med ett team bestående av Partner Mikael Borg och Senior Associate Adrian Della Morte Pålstam.

Skriv ut