27 september 2019

Gernandt & Danielsson biträder vid Vostok New Ventures Ltd:s obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Vostok New Ventures Ltd:s emission av företagsobligationer till ett värde om 550 miljoner kronor inom en ram om 800 miljoner kronor. Emissionslikviden kommer att användas inom den löpande verksamheten. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna på Frankfurt Stock Exchange Open Market samt företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential, med fokus på bolag med nätverkseffekter.

Gernandt & Danielsson biträder bolaget och dess finansiella rådgivare Pareto Securities med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Counsel Adrian Della Morte Pålstam och Associate Johan Malmsten.

Skriv ut