28 januari 2013

Gernandt & Danielsson biträder Volati AB i samband med förändringar i AB Svensk Bilprovning

Ägandet av ett besiktningsstationsnät i sydvästra och mellersta Sverige, har övertagits av FBYB Holding AB från AB Svensk Bilprovning. FBYB Holding AB tar över verksamheten, som kommer drivas under namnet Besikta Bilprovning, den 18 mars 2013 och har tecknat avtal med Volati AB om den operativa driften av verksamheten. Volati AB har också möjlighet att förvärva verksamheten under 2015. Gernandt & Danielsson har biträtt Volati AB i transaktionen.

Staten tar över hela ägandet i AB Svensk Bilprovning samtidigt som FBYB Holding AB, ägt av de tolv tidigare minoritetsägarna i AB Svensk Bilprovning, blir ensam ägare till ett stationsnät i sydvästra Sverige och Mälardalen, som kommer att bestå av 56 besiktningsstationer. I samband med detta så har Volati AB överenskommit med FBYB Holding AB om att Volati AB ska sköta den operativa driften av stationsnätet som kommer drivas under namnet Besikta Bilprovning. Volati AB har även kommit överrens med FBYB Holding AB om att Volati AB har rätt att förvärva hela Besikta Bilprovning under 2015.

Gernandt & Danielsson har biträtt Volati AB i transaktionen kring dess roll som operatör av verksamheten och delfinansiär av transaktionen samt dess möjlighet att ta över ägandet av verksamheten under 2015.

Gernandt & Danielsson har biträtt i transaktionen med ett team som har bestått av delägarna Mikael Borg och Krister Skoog samt de biträdande juristerna Gabriel Zsiga och Josefin Ström.

Skriv ut