30 november 2016

Gernandt & Danielsson biträder Volati i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Aktierna i Volati AB (publ) har den 30 november 2016 tagits upp till handel på Nasdaq Stockholm. I samband med noteringen erbjöds allmänheten i Sverige och institutionella investerare nyemitterade stamaktier motsvarande cirka 24 procent av det totala antalet stamaktier i bolaget. Utöver erbjudandet av stamaktier togs även Volatis preferensaktier, som sedan juni 2015 handlats på Nasdaq First North Premier, upp till handel på Nasdaq Stockholm.

Volati är en svensk industrigrupp som förvärvar och utvecklar bolag med fokus på långsiktigt värdeskapande. Koncernen består av ett 40-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 13 affärsenheter organiserade i de tre affärsområdena handel, industri och konsument. Verksamheterna bedrivs i 15 länder med totalt cirka 1 300 anställda och en årlig omsättning som överstiger 3 miljarder kronor. Mer information om erbjudandet och upptagandet till handel finns i prospektet som registrerades och godkändes av Finansinspektionen den 18 november 2016.

Gernandt & Danielsson har biträtt Volati med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associates Gabriel Zsiga och Sofie Viktorsson (finansiering) samt Associates Helén Landenberg (finansiering), Simon Söderholm, Jeanette Jönsson, Katarina Odelberg och Daniel Sveen.

Skriv ut