4 juni 2021

Gernandt & Danielsson biträder Volati i samband med utdelning och särnotering av dess affärsområde Bokusgruppen

Gernandt & Danielsson biträder Volati AB (publ) (”Volati”) i samband med utdelningen av dotterbolaget Bokusgruppen AB (publ) ("Bokusgruppen") till stamaktieägarna i Volati genom en så kallad Lex Asea-utdelning. Samtliga Volatis aktier i Bokusgruppen, motsvarande cirka 98 procent av det totala antalet aktier i Bokusgruppen, har delats ut till stamaktieägarna i Volati. För fem (5) ägda stamaktier i Volati erhölls en (1) aktie i Bokusgruppen. Efter genomförd utdelning har Bokusgruppen över 9 000 aktieägare. Med anledning av Lex Asea-utdelningen har Bokusgruppen ansökt om notering på Nasdaq First North Premier Growth Market och Bokusgruppens aktie upptogs till handel den 4 juni 2021.

Bokusgruppen är Sveriges marknadsledande bokhandelsaktör och bedriver verksamhet genom varumärkena Bokus, Bokus Play och Akademibokhandeln.

Gernandt & Danielsson biträder Volati med ett team bestående av partner Mikael Borg, senior associate Gabriel Zsiga, counsel Jonas Hämälä samt associates Andreas Lexhag och Elin Sahlin.

Skriv ut