5 december 2014

Gernandt & Danielsson biträder Volati-koncernen vid omstrukturering och refinansiering

Volati-koncernen har ingått ett låneavtal med Nordea Bank AB (publ) i syfte att dels refinansiera Volati-koncernens befintliga lån och dels att användas till allmänna bolagsändamål. Som säkerhet för Volati-koncernens förpliktelser och åtaganden under låneavtalet har säkerheter ställts över vissa av koncernens tillgångar.

Omstruktureringen har omfattat samtliga delar av koncernen.

Volati är en industriell investerare som vidareutvecklar bolag med fokus på långsiktigt värdeskapande. Volati äger bolag inom ett stort antal olika branscher och omsätter drygt 1,9 miljarder kronor.

Gernandt & Danielsson biträder Volati med ett team huvudsakligen bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Sofie Viktorsson (finansiering), samt Associates Gabriel Zsiga (M&A) och Helén Landenberg (M&A och finansiering).

Skriv ut