16 september 2021

Gernandt & Danielsson biträder Volati vid en utökning och förlängning av befintlig låneavtal om SEK 900m med Nordea

Gernandt & Danielsson biträder Volati AB (publ) vid dess utökning och förlängning av befintlig låneavtal med Nordea. Efter utökningen om SEK 1 000m uppgår den revolverande kreditfaciliteten till SEK 1 700m och kontokrediten till SEK 200m. Volati är en svensk industrigrupp som förvärvar bra bolag till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget med ett team bestående av partners Sofie Viktorsson och Mikael Borg och associate Simon Wetterholm.

Skriv ut