21 oktober 2020

Gernandt & Danielsson biträder Volati vid försäljningen av Besikta Bilprovning

Volati AB (publ) ("Volati") har tecknat avtal om att sälja samtliga aktier i Besikta Bilprovning i Sverige Holding AB ("Besikta Bilprovning") till Applus+. Transaktionen sker till ett bedömt rörelsevärde (enterprise value) om cirka 1 050 Mkr och förväntas generera en realisationsvinst om 750 Mkr för Volati.

Besikta Bilprovning har sedan Volatis förvärv 2013 utvecklats till ett av de ledande fordonsbesiktningsföretagen i Sverige, bland annat med landets största stationsnät bestående av 185 besiktningsstationer på 152 orter. Besikta Bilprovning hade under 2019 en omsättning om 618 Mkr och en EBITA om 82 Mkr.

Transaktionen är villkorad av att Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), som är tillsynsorgan för ackrediteringen att bedriva besiktningsverksamhet, bekräftar att ägarförändringen ej påverkar Besikta Bilprovnings ackreditering. Tillträde ska ske efter erhållande av sådan bekräftelse från Swedac och förväntas äga rum i november 2020.

Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 med verksamhet i 16 länder, över 2 000 anställda och en årlig omsättning om cirka 7 miljarder kronor.

Gernandt & Danielsson biträder Volati med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Gabriel Zsiga samt Associates Ludvig Berglönn, Andreas Lexhag och Viktor Borg.

Skriv ut