12 april 2016

Gernandt & Danielsson biträder Volati vid förvärvet av ClearCar

Volati AB (publ) förvärvar, genom dotterkoncernen Besikta, samtliga aktier i ClearCar AB.

ClearCar bedriver besiktningsverksamhet på cirka 80 besiktningsstationer. I februari 2016 fick ClearCar sin ackreditering indragen av kontrollorganet Swedac som menade att det fanns brister i besiktningsverksamheten. ClearCar redovisade för 2015 en omsättning om cirka 82 Mkr och ett rörelseresultat före avskrivningar om cirka 4 Mkr.

Volati är en svensk industrigrupp som förvärvar och utvecklar bolag med fokus på långsiktigt värdeskapande. Volati består av åtta dotterkoncerner med verksamheter i 15 länder och med en årlig omsättning om cirka 3 miljarder kronor.

Gernandt & Danielsson biträder Volati med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associates Erik Sandgren (immaterialrätt) och Gabriel Zsiga (M&A) samt Associates Simon Söderholm (arbetsrätt) och Caroline Gulliksson Dock.

Skriv ut