1 juli 2015

Gernandt & Danielsson biträder Volati vid förvärvet av Lomond Industrier-koncernen

Volati AB (publ) förvärvar, genom dotterbolaget Volati Parts AB, 74 procent av aktierna i Lomond Industrier från Lomond Invest AB.

Volati förvärvar 74 procent av aktierna och resterande 26 procent av aktierna ingår i ett återinvesteringsprogram. Den totala köpeskillingen för samtliga aktier uppgår till cirka 525 miljoner kronor. Förvärvet är villkorat av besked om godkännande från Konkurrensverket, vilket beräknas erhållas under tredje kvartalet 2015.
Lomond Industrier är en Malmöbaserad koncern med den nordiska järn- och byggfackhandeln som huvudsakliga kunder. Under 2014 uppgick Lomond Industriers omsättning till 1 047 miljoner kronor med ett rörelseresultat om cirka 88 miljoner kronor.

Volati är en svensk industrigrupp som förvärvar och utvecklar bolag med fokus på långsiktigt värdeskapande. Volati består, före aktuellt förvärv, av sju dotterkoncerner med verksamheter i 15 länder, som tillsammans omsatte cirka 1,7 miljarder kronor under 2014.

Gernandt & Danielsson biträder Volati med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Counsels Rolf Larsson (konkurrensrätt) och Joakim Brännström (miljö), Senior Associates Björn Svensson (finansiering), Corinne Ekman (M&A) och Erik Sandgren (immaterialrätt) samt Associates Gabriel Zsiga (M&A), Helén Landenberg (M&A), Elin Eliasson (konkurrensrätt), Simon Söderholm (arbetsrätt), Karin Källström (miljö), Erik Svärd (M&A) och Jeanette Jönsson (M&A).

Skriv ut