26 maj 2014

Gernandt & Danielsson biträder Volati vid förvärvet av NaturaMed Pharma

Investeringsföretaget Volati AB förvärvar aktierna i NaturaMed-Pharma AB och NaturaMed Pharma AS från Bringwell AB (publ) respektive Bringwell Holding AS, genom dotterbolaget Volati Life Holding AB.

NaturaMed Pharma är en av Skandinaviens ledande leverantörer av kosttillskott, läkemedel, hälso- och idrottsprodukter med försäljning direkt till konsument via postorder eller abonnemang i Norge, Finland och Sverige. Under de senaste 12 månaderna fram till den 31 mars 2014 omsatte NaturaMed Pharma 192 miljoner kronor och hade ett rörelseresultat före avskrivningar om 50 miljoner kronor. 

Volati är en industriell investerare som vidareutvecklar bolag med fokus på långsiktigt värdeskapande. I dag omsätter Volati drygt 1,7 miljarder kronor. 

Gernandt & Danielsson biträder Volati med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associates Sara Zachrisson (M&A) och Sofie Viktorsson (finansiering), samt Associates Gabriel Zsiga (M&A) och Helén Landenberg (finansiering).

Skriv ut