22 juni 2021

Gernandt & Danielsson biträder Volati vid förvärvet av Scanhold AB

Volati har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Scanhold AB, som är moderbolag till Scanmast – en ledande leverantör av infrastruktur i form av master och torn för telekom, belysning och bevakning. Förvärvet sker till ett bedömt rörelsevärde om cirka 245 miljoner kronor. Köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 223 miljoner kronor.

Scanmast är en marknadsledande leverantör av infrastruktur, främst i form av master och torn för telekom, belysning och bevakning samt rörbryggor för industri- och transportsektorn. Företaget är en helhetsleverantör och genomför kompletta projekt – från design och projektering till byggnation, installation och underhåll. Scanmast har 83 anställda och huvudkontor i Mora. Nettoomsättningen för rullande tolv månader per sista mars 2021 uppgick till 294 miljoner kronor.

Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 med verksamhet i 16 länder, cirka 1 500 anställda och en årlig omsättning om drygt 5 miljarder kronor.

Gernandt & Danielsson biträder Volati med ett team bestående av partner Mikael Borg, senior associates Gabriel Zsiga och Rasmus Perdahl samt associates Andreas Lexhag och Ludvig Eriksson.

Skriv ut