24 september 2020

Gernandt & Danielsson biträder XVIVO Perfusion vid förvärv av Organ Assist och riktad nyemission

XVIVO Perfusion Aktiebolag (publ) offentliggjorde den 23 september 2020 att bolaget ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Organ Assist B.V. för en kontant köpeskilling om högst 24 miljoner euro. I syfte att finansiera bl.a. förvärvet genomförde XVIVO Perfusion samma dag en nyemission av aktier om cirka 500 miljoner kronor riktad till svenska och internationella institutionella investerare.

Gernandt & Danielsson biträder XVIVO Perfusion med ett team bestående av partner Gustav Skogö Nyvang, senior associate Daniel Sveen och associate Gustav Engman.

Skriv ut