16 december 2013

Gernandt & Danielsson biträder Z-forestab i strukturaffär inom skogsteknikindustrin

Investmentbolagen Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB, Inlandsinnovation AB och EkoNord Invest AB har genom det gemensamma dotterbolaget Z-forestab AB förvärvat aktier i Cranab AB och i samband därmed sålt samtliga aktier i Bracke Forest AB.

I Cranab-koncernen ingår efter affären, som genomfördes den 2 december 2013, Cranab AB som tillverkar kranar, gripare, gräs- och buskröjningsaggregat, Vimek AB som tillverkar små skogsmaskiner samt Bracke Forest AB som tillverkar aggregat för markberedning, sådd och avverkning. Verksamheten bedrivs i Vindeln utanför Umeå, Västerbotten, och i Bräcke, Jämtland.

Gernandt & Danielsson har biträtt Z-forestab i affären som investerat i Cranab. Z-forestab ägs av Mittkapital tillsammans med Inlandsinnovation och EkoNord. I den nya ägargruppen ingår även det italienska bolaget Gestioni S.p.a, en av världens största tillverkare av kranar för lastbilar, samt Cranabs två huvudägare, tillika VD och styrelseordförande i bolaget.

Affären utgör en av de hittills största strukturaffärerna inom den skogstekniska branschen. Sammantaget innebär affären att Cranab via sina dotterbolag växer med cirka 50 medarbetare till cirka 200 och ökar omsättningen med cirka 100 miljoner kronor till cirka 350 miljoner kronor.

Gernandt & Danielssons team har bestått av Dick Lundqvist, Rolf Larsson, Sara Zachrisson, som har varit ansvarig för och lett projektet, Erik Sandgren, Corinne Ekman, Caroline Walderfors, Sofia Ungh och Marcus Karner.

Skriv ut