26 februari 2015

Gernandt & Danielsson biträder Zenterio AB vid kapitalanskaffning och strategiska förvärv

Gernandt & Danielsson har under slutet av 2014 biträtt Zenterio AB (publ) vid en nyemission riktad till svenska och utländska investerare samt vid Zenterios förvärv av Systemagic AB, där del av betalningen bestod av aktier i Zenterio. Tillsammans uppgår emissionerna till cirka 80 miljoner kronor. Systemagic utvecklar IPTV-plattformar, interaktiva TV-tjänster, Ux och applikationer såsom video, musik och reklam.

Gernandt & Danielsson har även biträtt Zenterio vid förvärv av 27M Group i september 2014 samt av VTilt Digital i januari 2015, vilket genomförts som en inkråmsaffär. 27M Group har varit en viktig utvecklingspartner till Zenterio och har lång erfarenhet av utveckling, testning och implementering av mjukvara för TV-operatörer.
VTilt är ett konsultbolag med erfarenhet av digital videoteknologi och har utvecklat mjukvara för företag såväl inom som utanför tv-branschen.
Genom förvärven utökar Zenterio sin kompetensbas inom strategiska områden med stark tillväxt samt får en etablerad marknadsposition på den nordamerikanska marknaden.
Gernandt & Danielsson har biträtt Zenterio med ett team bestående av Partner Carl Westerberg, Senior Associate Leo Lee och Associate Oscar Anderson.

Skriv ut