29 april 2020

Gernandt & Danielsson biträder Goldman Sachs och DNB Markets i samband med företrädesemission i Scandic Hotels Group

Scandic Hotels Group AB (publ) offentliggjorde den 29 april 2020 att dess styrelse beslutat om en företrädesemission om ca 1,75 miljarder kronor under förutsättning av en extra bolagsstämmas efterföljande godkännande. Goldman Sachs International och DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige agerar som joint global coordinators och joint bookrunners i samband med företrädesemissionen och har, med förbehåll för sedvanliga villkor, åtagit sig att ingå ett s.k. underwriting-avtal enligt vilket de, till lika stor del vardera, ska garantera teckning av aktier om högst ett belopp som motsvarar det belopp i företrädesemissionen som inte omfattas av teckningsåtaganden av Stena Sessan, AMF och Formica Capital.

Gernandt & Danielsson biträder Goldman Sachs och DNB Markets med ett team bestående av partner Fredrik Palm, senior associates Oscar Anderson och Daniel Sveen samt associate Jonathan Antonsson.

Skriv ut