2 juni 2015

Gernandt & Danielsson har biträtt Africa Oil Corp. vid Africa Oils riktade nyemission av aktier om ca 100 miljoner USD

Africa Oil har emitterat aktier i en riktad nyemission (en s.k. private placement) om 100 miljoner USD

Africa Oil Corp. offentliggjorde den 29 maj 2015 slutförandet av en riktad nyemission om 100 miljoner USD. I enlighet med ett investeringsavtal daterat 1 maj 2015 har 52 623 377 stamaktier som emitterats till ett pris om CAD 2,31 per aktie för totala intäkter om (brutto) CAD 121 560 000 (USD 100 miljoner, baserat på en USD / CAD Bloomberg växelkurs (1,2156) vid kl. 18:30 GMT den 1 maj 2015) släppts till Stampede Natural Resources S.à r.l. ("Stampede"), ett bolag som ägs av en fond som rådges av Helios Investment Partners LLP ("Helios"). Stampede äger nu ca 12,37% av de utgivna stamaktierna i bolaget. Bolaget har i anledning av den riktade nyemissionen den 1 juni 2015 publicerat ett upptagande till handel prospekt avseende de nya aktierna.
Gernandt & Danielsson har biträtt Africa Oil Corp. med ett team som bestått av Partner Carl Westerberg och Associate Erika Olofsson.

Skriv ut