8 september 2020

Gernandt & Danielsson har biträtt Fastator i samband med riktad nyemission

Aktiebolaget Fastator (publ) genomförde den 7 september 2020 en nyemission av aktier om 120 miljoner kronor riktad till svenska och internationella institutionella investerare.

Gernandt & Danielsson biträdde Fastator med ett team bestående av partner Mikael Borg, senior associate Daniel Sveen och associate Simon Wetterholm.

Skriv ut