30 september 2021

Gernandt & Danielsson har biträtt Genova Property Group vid dess riktade nyemission av aktier genom ett accelererat book building-förfarande

Gernandt & Danielsson har biträtt Genova Property Group AB (publ) i samband med en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat book building-förfarande, genom vilket Genova tillförs cirka 288 miljoner kronor. Investerarna i den riktade nyemissionen utgörs av ett antal svenska och internationella institutionella investerare.

Genova är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2021 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 7,1 Mdkr och en uthyrbar yta om cirka 243 000 kvm samt innehade 6 782 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielssons team har bestått av partner Fredrik Palm, senior associates Fredrik Haräng och Pierre Olsson samt associate Erik Källman.

Skriv ut