13 oktober 2021

Gernandt & Danielsson har biträtt Humble Group vid två emissioner av företagsobligationer och en private placement

Gernandt & Danielsson har vid två olika tillfällen biträtt Humble Group AB (publ) i samband med emissioner av säkerställda företagsobligationer om sammanlagt 1 200 miljoner kronor inom ett totalt rambelopp om 1 500 miljoner kronor.

Gernandt & Danielsson har även biträtt bolaget i samband med en private placement av aktier i bolaget genom en riktad nyemission om ca 846 miljoner kronor. Aktierna tecknades av svenska och internationella institutionella investerare.

Gernandt & Danielssons team bestod av partner Mikael Borg, counsel Adrian Della Morte Pålstam, senior associate Oscar Anderson samt associates Jonathan Antonsson och Mathilda Wallén.

Skriv ut