12 juni 2019

Gernandt & Danielsson har biträtt ICA-handlarnas Förbund vid försäljningen av fastighetsbolaget Urbano till Amasten

ICA-handlarnas Förbund Finans AB har tecknat avtal med Amasten Fastighets AB (publ) om försäljning av Urbano AB och dess indirekt ägda fastighetsportfölj.

Köpeskillingen uppgår till 978,5 miljoner kronor på skuldfri basis och betalas genom 190 miljoner nyemitterade stamaktier i Amasten. Efter transaktionen kommer ICA-handlarnas Förbund Finans AB vara den största aktieägaren i Amasten med en ägarandel om cirka 44 procent.

Gernandt & Danielsson biträdde ICA-handlarnas Förbund vid transaktionen med ett team som huvudsakligen har bestått av Partners Caroline Jägenstedt Wikman och Gustav Skogö Nyvang samt Associates Ludvig Berglönn och Elin Sahlin.

Skriv ut