10 maj 2016

Gernandt & Danielsson har biträtt Initial Purchasers i Corral Petroleum Holdings obligationsemissioner

Corral Petroleum Holdings AB (publ) (”Corral”), moderbolag till Preem AB (publ) (”Preem”), har emitterat SEK-obligationer till ett nominellt belopp om SEK 500 miljoner och EUR-obligationer till ett nominellt belopp om EUR 570 miljoner.

Obligationerna förfaller 2021 och emitterades som en del av en större refinansiering som även inkluderade Preems bankskuld. Corral är det största oljeraffinaderibolaget i Skandinavien.

Gernandt & Danielsson har biträtt Initial Purchasers, ledda av Deutsche Bank AG, London Branch, med ett team huvudsakligen bestående av Partners Carl Westerberg och Candra Torebring, Senior Associates Richard Ramberg och Henrik Appelqvist, samt Associates Simon Söderholm, Karin Källström och Fredrik Haräng.

Skriv ut