18 november 2021

Gernandt & Danielsson har biträtt International Personal Finance vid dess emission av obligationer under dess EMTN-program

Gernandt & Danielsson biträdde International Personal Finance plc i samband med dess emission av seniora icke säkerställda obligationer om 450 miljoner kronor under dess EMTN-program.

Emissionslikviden är avsedd att användas för refinansiering av tidigare utestående obligationer samt för generella företagsändamål.

International Personal Finance plc har åtagit sig att notera de nya obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson biträdde bolaget med ett team bestående av Partner Mikael Borg samt Senior Associates Mikael Bolling och Rasmus Perdahl.

Skriv ut