10 december 2020

Gernandt & Danielsson har biträtt Modern Times Group vid förvärvet av Hutch Games

Gernandt & Danielsson har biträtt Modern Times Group MTG AB (publ) vid dess förvärv av Hutch Games Ltd för en initial köpeskilling om 275 miljoner USD samt en tilläggsköpeskilling som är baserad på Hutch Games finansiella utveckling under 2021-2024. Hutch Games grundades 2011 och är en Londonbaserad free-to-play mobilspelutvecklare med över 100 medarbetare, fokuserad på racingspel inom midcoregenren.

En del av köpeskillingen ska betalas i nyemitterade B-aktier i Modern Times Group MTG AB, under förutsättning att en bolagsstämma godkänner en sådan nyemission.

Gernandt & Danielssons team har bestått av Partner Fredrik Palm, Senior Associates Oscar Anderson och Daniel Sveen, och Associate Arijan Kan.

Skriv ut