10 december 2020

Gernandt & Danielsson har biträtt Modern Times Group vid ökat innehav i InnoGames och etablerandet av ett nytt bolag för gaminginvesteringar

Gernandt & Danielsson har biträtt Modern Times Group MTG AB (publ) vid dess förvärv av ytterligare 17 procent av aktierna InnoGames GmbH varigenom Modern Times Group ökade ägandet i bolaget till 68 procent för en köpeskilling om 106 miljoner euro. InnoGames är en ledande tysk utvecklare och utgivare av online- och mobilspel.

Transaktionen innefattade även en etablering av ett nytt holdingbolag för hela gamingverksamheten tillsammans med InnoGames grundare, dit ägandet av bland annat InnoGames har överförts.

Gernandt & Danielssons team har bestått av Partner Fredrik Palm, Senior Associates Oscar Anderson och Daniel Sveen, och Associate Arijan Kan.

Skriv ut