20 juni 2018

Gernandt & Danielsson har biträtt Nordstjernan i samband med förvärv av aktier i Swedol och det efterföljande budpliktsbudet till aktieägarna i Swedol

Gernandt & Danielsson har biträtt Nordstjernan Aktiebolag (”Nordstjernan”) i samband med förvärv av aktier i Swedol AB (publ) (”Swedol”) och det efterföljande budpliktsbudet till aktieägarna i Swedol.

Nordstjernan offentliggjorde den 14 mars 2018 att Nordstjernan samma dag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Aktiebolaget Zelda (”Zelda”) avseende förvärv av en majoritet av Zeldas aktier i Swedol. Nordstjernan uppnådde därmed ett aktieinnehav i Swedol som översteg gränsen för budplikt i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Nordstjernan var därför skyldigt att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Swedol. Med anledning därav offentliggjorde Nordstjernan den 16 april 2018 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol avseende samtliga B-aktier. Det erbjudna vederlaget i erbjudandet uppgick till 32 kronor (före utdelning) kontant för varje aktie. Erbjudandet innebar att Swedol värderades till cirka 2,7 miljarder kronor. Nordstjernan kontrollerar, efter det offentliga uppköpserbjudandet, totalt 55 283 271 aktier, varav 1 820 000 A-aktier och 53 463 271 B-aktier, motsvarande 66,4 procent av de utestående aktierna och 72,0 procent av rösterna i Swedol. Swedol är därmed ett dotterbolag till Nordstjernan. Swedols B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Gernandt & Danielssons team har bestått av Partners Dick Lundqvist och Björn Svensson, Senior Associates Erik Åslund och Erika Olofsson samt Associate Ludvig Berglönn. Partner Rolf Larsson och Associate Elin Eliasson har biträtt avseende konkurrensrättsliga frågor.

Skriv ut