27 mars 2020

Gernandt & Danielsson har biträtt Sinch vid dess förvärv av Wavy Global samt vid dess riktade nyemission genom ett accelererat bookbuilding-förfarande

Gernandt & Danielsson har biträtt Sinch AB (publ) vid dess förvärv av det brasilianska bolaget Wavy Global mot en köpeskilling motsvarande 1 187 miljoner kronor. Wavy Global är den näst största leverantören av meddelandetjänster i Brasilien. Gernandt & Danielsson har även i samband därmed biträtt Sinch vid dess riktade nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande genom vilket Sinch tillförs cirka 1 500 miljoner kronor.

Gernandt & Danielssons team har bestått av Partners Carl Westerberg (M&A och Capital Markets) och Mikael Borg (finansiering), Senior Associates Erik Svärd (M&A och Capital Markets) och Mikael Bolling (finansiering) samt Associate Jonathan Antonsson (Capital Markets).

Skriv ut