17 september 2021

Gernandt & Danielsson har biträtt Stillfront vid dess riktade nyemission av aktier genom ett accelererat book building-förfarande

Gernandt & Danielsson har biträtt Stillfront Group AB (publ) i samband med en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat book building-förfarande genom vilket Stillfront tillförs cirka en miljard kronor. Investerarna i den riktade nyemissionen utgörs av ett antal svenska och internationella institutionella investerare.

Stillfront är ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. Stillfronts huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, Storbritannien och Frankrike. Stillfronts huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielssons team har bestått av partner Fredrik Palm, senior associate Oscar Anderson och associates Simona Stenborg och Emelie Ögren.

Skriv ut